Fellow Pankki aloittaa toimintansa

Fellow Pankki on uusi suomalainen, digitaalinen ja asiakaslähtöinen pankki, joka palvelee yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä ja talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä.

Fellow Pankki Oyj syntyi 2.4.2022 toteutetussa yritysjärjestelyssä, jossa Evli Pankki Oyj jakautui ensin osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj sulautui. Järjestelyn yhteydessä toteutettiin myös suunnattu anti, jossa pääomistajat vahvistivat Fellow Pankin pääomarakennetta. 

Fellow Pankki Oyj on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla ja sillä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä luottolaitoksen toimilupa.

Avaintietoja Fellow Pankista toiminnan käynnistyessä

Fellow Pankki lukuina toiminnan käynnistyessä 2.4.2022: 

 • Talletusasiakkaiden lukumäärä: yli 12 000 asiakasta 
 • Aktiivisten laina-asiakkaiden lukumäärä: yli 33 000 asiakasta 
 • Talletusvarat: yli 230 miljoonaa euroa
 • Taseen loppusumma: yli 280 miljoonaa euroa (tilintarkastamaton arvio) 
 • Henkilöstön lukumäärä: 80 henkilöä

Fellow Pankin suurimmat omistajat 2.4.2022:

 • Evli Oyj: 17,5 %
 • Taaleri Oyj: 17,5 %
 • TN Ventures Oy (toimitusjohtaja Teemu Nyholmin täysin omistama yhtiö): 6,3 %.

Fellow Pankin hallitukseen on valittu Markku Pohjola (hallituksen puheenjohtaja), Teuvo Salminen (varapuheenjohtaja), Jorma Pirinen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva ja Tero Weckroth. Fellow Pankin toimitusjohtajana toimii Teemu Nyholm.

Taustalla vuosien kokemus talletuspankkitoiminnasta ja luotonannosta

Yhdistyneiden yhtiöiden ydinosaamiset täydentävät toisiaan: Fellow Financen vankka kokemus luotonannosta ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä yhdistyy Evlin vahvaan osaamiseen talletuspankkitoiminnasta ja luottolaitoksen riskienhallinnasta. 

Vuodesta 2014 alkaen toimineen Fellow Financen hiottujen luotonantoprosessien kautta on myönnetty yli 240 0000 luottoa: Fellow Finance on välittänyt rahoitusta PK-yrityksille ja yksityishenkilöille yli 970 miljoonalla eurolla ja Fellow Financen digitaaliset kanavat ovat palvelleet yli miljoonaa lainanhakijaa. 

Evli Pankki on toiminut talletuspankkina vuodesta 2001 ja on tunnettu erinomaisesta asiakaspalvelustaan. Fellow Pankki jatkaa Evlin yli 12 000 talletusasiakkaan palvelemista integroidulla palvelumallilla, mikä luo vankan pohjan uuden pankin talletusrahoitukselle.

Fellow Pankiksi yhdistyneiden yhtiöiden osaaminen ja laaja asiakaskunta luovat Fellow Pankille erinomaiset lähtökohdat pankkitoimintaan ja tulevalle kasvulle.

Fellow Pankin palvelut asiakkaille

Ensiluokkainen asiakaskokemus on toimintamme perusta. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisissa kanavissamme: mobiilipankissa ja verkkopankissa sekä helposti tavoitettavan henkilökohtaisen asiakaspalvelun kautta.

Toimintamme alussa tarjoamme rahoituspalvelut PK-yrityksille ja yksityishenkilöille sekä kilpailukykyistä ja turvallista tuottoa talletusvaroille säästötileillä ja määräaikaistalletuksilla.

Laajennamme palvelutarjontaamme vaiheittain vuoden 2022 aikana.

Henkilöasiakkaille tulemme tarjoamaan: 

 • Arjen peruspankkipalvelut sisältäen käyttötilit, maksuliikenteen ja laskujen maksupalvelut
 • Joustavaa rahoitusta arjen tarpeisiin eri muodoissa: luottokortti, kulutusluotot, verkkokaupan maksaminen 
 • Säästötilit ja määräaikaistalletukset säästämiseen
 • Kattavat työkalut oman talouden hallintaan.

Yritysasiakkaille tulemme tarjoamaan kokonaisvaltaiset pankki- ja rahoituspalvelut:

 • Tili- ja maksuliikennepalvelut
 • Joustavaa rahoitusta kattavasti eri muodoissa
 • Integroituna tiiviisti taloushallinnon palveluihin
 • Henkilökohtainen rahoitusasiantuntija yrittäjän apuna.

Jatkamme Evli Oyj:n sijoittaja-asiakkaiden palvelua integroidulla Banking as a Service -palvelumallilla, jossa Evlin asiakkaat voivat helposti hallinnoida talletustilejään Fellow Pankissa osana Evlin palvelukokonaisuutta.Tämä luo vahvan pohjan pankin talletusvarojen hankinnalle myös tulevaisuudessa. 

Fellow Pankki toimii Suomen lisäksi Saksassa, Tanskassa ja Puolassa. Näissä maissa Fellow Pankki keskittyy toiminnan käynnistyessä luotonantoon yksityishenkilöille. Pankkipalveluiden osalta keskitymme alkuvaiheessa Suomen markkinaan, mutta tulevina vuosina toimiva infrastruktuuri ja kertynyt osaaminen luotonannosta kansainvälisillä markkinoilla mahdollistavat pankille myös kansainvälisen kasvun.

Fellow Pankin strategian kulmakivet

Ensiluokkainen asiakaskokemus 

Palvelemme asiakkaitamme helppokäyttöisissä digitaalisissa palveluissa yhdistettynä helposti saavutettavaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Yhdistämme uniikilla tavalla digipankkien edistyneet digitaaliset palvelut ja henkilökohtaisen mutkattoman asiakaspalvelun.

Keskittyminen valittuihin asiakassegmentteihin ja kannattaviin tuotealueisiin

Keskitymme valittuihin alipalveltuihin asiakassegmentteihin: 

 • Helppokäyttöisiä arjen peruspankkipalveluita ja joustavaa rahoitusta tarvitseviin yksityishenkilöihin 
 • Joustavia pankki- ja rahoituspalveluita tarvitseviin PK-yrityksiin
 • Varoilleen turvallista ja kilpailukyistä korkotuottoa hakeviin säästäjiin.

Fellow Pankin ansainta muodostuu pääosin antolainauksen korkokatteesta.

Rahoitustuotteemme ovat pankin ansainnan kannalta houkuttelevia. Tämä yhdistettynä kertyneeseen osaamiseemme luottoriskinhallinnasta ja suhteellisesti alhaisiin rahoituskustannuksiin mahdollistavat meille korkean kannattavuuden tavoittelun. 

Pankin ripeän liikkeellelähdön mahdollistaa vahva talletuskanta ja Fellow Financen voimakkaasti viime vuonna kasvanut rahoitusvolyymi. Pyrimme konvertoimaan Fellow Financen olemassa olevaa joukkorahoitus- ja vertaislainakantaa Fellow Pankin taseeseen kuluvan vuoden aikana.

Jatkossa kasvua luovat kattavampi palveluvalikoimamme, sekä parantuneen kannattavuuden myötä kykymme hinnoitella rahoitustuotteemme kilpailukyisemmin ja mahdollisuus panostaa voimakkaammin uusasiakashankintaan ja markkinointiin.

Korkea operatiivinen tehokkuus

Digitaalisella toimintamallilla, moderneilla IT-järjestelmillä, kohdennetulla palveluvalikoimalla sekä tehokkaalla organisaatiolla ja osaavalla henkilöstöllä tavoittelemme korkeaa operatiivista tehokkuutta liiketoiminnassamme.

Vakavaraisuus, kotimaisuus ja vastuullisuus

Olemme suomalainen, vakavarainen pankki, jolla on sitoutuneet ja vahvat ankkuriomistajat. Toimintamme ytimessä on vastuullisuus luotonannossa ja selkeys asiakasviestinnässämme.

Fellow Pankki on avattu asiakkaille

Avasimme Fellow Pankin palvelut nykyisille asiakkaillemme tänään ja uusille asiakkaille avaamme pankin palvelut maanantaina 11.4 kello 8:00.

Lähde: Fellow

Leave a Reply