Perintövero: miten sitä maksetaan ja lasketaan

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamenteista saadusta omaisuudesta. Veron suuruus riippuu perinnön arvosta, perinnönsaajan sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään ja perinnönsaajan verotuksessa käytettävästä veroprosentista.

Tässä artikkelissa kerromme, miten perintövero lasketaan ja maksetaan.

Perintöveron laskenta

Perintöveron laskenta perustuu seuraaviin tekijöihin:

  • Perinnön arvo: Perinnön arvo on perinnönjättäjän kuolinhetkellä vallitseva käypä hinta.
  • Perinnönsaajan sukulaisuussuhde perinnönjättäjään: Perintöveroprosentti riippuu siitä, kuinka läheistä sukua perinnönsaaja on perinnönjättäjälle. Lähimmät sukulaiset, kuten puoliso, lapset ja vanhemmat, maksavat pienemmän veroprosentin kuin etäisemmät sukulaiset.
  • Perinnönsaajan veroprosentti: Perintöveroprosentti määräytyy perinnönsaajan verotuksessa käytettävän veroprosentin mukaan.

Perintöveron laskennan voi tehdä Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri antaa arvion perintöveron määrästä.

Perintöveron maksaminen

Perintövero maksetaan Verohallinnolle. Veron voi maksaa kerralla tai enintään neljässä erässä. Ensimmäinen erä on maksettava kuuden kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.

Perintöveron maksaminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:

  • Verkkopankissa: Verkkopankissa maksettaessa tulee käyttää Verohallinnon antamaa viitenumeroa.
  • Postissa: Postissa maksettaessa tulee käyttää Verohallinnon antamaa tilinumeroa ja viitenumeroa.
  • Verohallinnon OmaVerossa: OmaVerossa voi maksaa perintöveroa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vinkkejä perintöveron maksamiseen

  • Tee perintöveroilmoitus ajoissa: Perintöveroilmoitus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta.
  • Laske perintövero etukäteen: Perintöverolaskurilla voi laskea arvion perintöveron määrästä.
  • Maksa perintövero kerralla: Jos mahdollista, perintövero kannattaa maksaa kerralla, jolloin vältetään korkokulut.
  • Hae maksuaikaa: Jos perintöveroa ei ole mahdollista maksaa kerralla, voi Verohallinnolta hakea maksuaikaa.

Lisätietoa perintöverosta

Lisätietoa perintöverosta ja sen maksamisesta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Yhteenveto

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamenteista saadusta omaisuudesta. Veron suuruus riippuu perinnön arvosta, perinnönsaajan sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään ja perinnönsaajan verotuksessa käytettävästä veroprosentista.

Perintöveron laskennan voi tehdä Verohallinnon perintöverolaskurilla. Veron voi maksaa kerralla tai enintään neljässä erässä.

Lisätietoa perintöverosta ja sen maksamisesta löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Leave a Reply