osamaksukauppa

Osamaksu tarkoittaa kauppatapaa, jossa kauppahinta maksetaan myyjälle ennalta sovituissa erissä.

Osamaksukaupalla tarkoitetaan Suomen osamaksukauppalaissa sellaista irtaimen esineen kauppaa, jota koskevan sopimuksen mukaan

Ostaja saa tyypillisesti kaupan kohteen haltuunsa heti osamaksusopimuksen päättämisen jälkeen maksettuaan osamaksuhinnasta ensimmäisen erän eli käsirahan.

Suomessa osamaksukaupasta säädetään kahdessa laissa. Laki osamaksukaupasta (osamaksukauppalaki) koskee elinkeinonharjoittajien välisiä tai kuluttajan asemassa olevien henkilöiden keskinäisiä osamaksukauppoja, kun taas kuluttajansuojalain 7. luvussa säädetään osamaksukaupoista, joissa myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana on kuluttaja. Osamaksukauppa on määritelty osamaksukauppalain 1 §:ssä ja kuluttajansuojalain 7. luvun 7 §:ssä sisällöltään samalla tavalla, mutta kuluttajansuojalaissa on enemmän pakottavia säännöksiä kuluttajan oikeuksien turvaksi. / wikipedia