OP Ryhmän ekonomistit: Talouden elpymisvauhti vuonna 2022 ennustettua heikompaa

Useimmat taloudet, Suomi mukaan lukien, palaavat vuonna 2022 pandemiaa edeltäneelle kasvutrendille, ja talouskasvu hidastuu vähitellen. Taloudessa on siirrytty poikkeuksellisen nopeasti kriisistä takaisin korkeasuhdanteeseen, ja inflaatiopiikki on ulottumassa pidemmälle ensi vuoteen.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat talouden kasvavan tänä vuonna aiempien arvioiden mukaisesti 3,6 prosenttia. Vuonna 2022 talouskasvu jää kuitenkin elokuussa annettua arvioitua heikommaksi. Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvaa tuoreen ennusteen mukaan 2,7 prosenttia vuonna 2022, kun aiemmin talouskasvun arvioitiin yltävän 3,0 prosenttiin. Vuoden 2023 ennuste pysyy 1,4 prosentissa.

– Suomen talouden iso kuva ei ole muuttunut paljoa kesästä, mutta useat tekijät laittavat kapuloita rattaisiin. Energian kallistuminen syö ostovoimaa, vientimarkkinoita jarruttavat tuotannon pullonkaulat, ja koronatilanne aiheuttaa tilapäisiä ongelmia. Nämä vievät vauhtia elpymiseltä, toteaa OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Suomen talous on jo palautunut koronpandemiaa edeltäneelle tasolle, ja elpyminen jatkuu hidasteista huolimatta hyvää vauhtia vielä muutaman vuosineljänneksen. Tämän jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan talouden potentiaalia vastaavaan verkkaiseen vauhtiin.

Tällä hetkellä vienti, investoinnit sekä kulutus kasvavat varsin hyvin. Kohonnut inflaatio kuitenkin verottaa ostovoimaa, ja tämän johdosta yksityisen kulutuksen kasvunäkymät arvioidaan aiempaa heikommiksi vuonna 2022.

Inflaatio nousee tänä vuonna keskimäärin 2,2 prosenttiin ja pysyy ensi vuonnakin keskimäärin 2,4 prosentissa. Vuonna 2023 kuluttajahintojen nousu kuitenkin laskee 1,6 prosenttiin.

– Merkittävä hintojen nousu koskee Suomessa suppeaa joukkoa hyödykkeitä ja palveluja – erityisesti ovat nousseet polttoaineiden ja asuntojen peruskorjausten hinnat. Näiden hintojen nousu vaimenee, mikä hidastaa inflaatiota syksyn huippulukemista. Inflaatioriskit ovat silti ylöspäin. Inflaation kiihtyminen ruokkii myös jonkin verran pidempiaikaista inflaatiota, kuvailee OP Ryhmän senioriekonomisti Tomi Kortela.

Työmarkkinat ovat kehittyneet pitkälti aiempien ennusteiden mukaisesti. Työllisyyden kasvu ja työttömyyden väheneminen jatkuvat ensi vuonna. Vuonna 2023 työttömyysaste laskee arvioidulle rakenteellisen työttömyyden tasolle.

Maailmantaloudessa riittää kysyntää, mutta tarjonta kangertelee

Maailmantalous kasvaa myös ensi vuonna vahvasti. Elpymisvauhti koronakriisin pohjamudista on kuitenkin ollut niin nopeaa, että tarjonta ei ole pysynyt kysynnän perässä. Tämä on johtanut tuotannon pullonkauloihin, ongelmiin tuotantoketjuissa ja hintapiikkeihin monissa hyödykkeissä sekä rahdissa.

– Maailmantalouden kasvu jää ensi vuonna aiemmista ennusteista, mutta ensi vuoden talouskasvu on silti selvästi keskivertoa ripeämpää. Useissa maissa talouden kasvuvauhti kuitenkin vaimenee jo vuoden aikana, arvioi Heiskanen.

Yhdysvalloissa BKT ylitti kriisiä edeltäneen tason jo keväällä. Voimakkain elpyminen on ohi, mutta kasvu jatkuu hyvänä. Inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, ja myös palkkojen nousu on nopeutunut. Inflaatio pysyy ensi vuonnakin selvästi yli tavoitellun parin prosentin tason. Yhdysvaltojen keskuspankki joutuukin nostamaan ohjauskorkojaan mahdollisesti jo keväällä.

Inflaatiopaineet ovat euroalueella merkittävästi Yhdysvaltoja heikommat. Markkinat odottavat Euroopan keskuspankin (EKP) silti nostavan korkoa jo vuonna 2022. EKP on pyrkinyt hillitsemään markkinoiden koronnosto-odotuksia, ja ilmoittanut koronnoston olevan 2022 erittäin epätodennäköistä. Markkinahinnoittelu heijastaa riskiä EKP:n odotuksia korkeammasta inflaatiosta.

– Markkinoiden huolia ei voi sivuuttaa kevyesti, vaikka todennäköisimmässä skenaariossa ohjauskoron nosto ajoittuisi vasta vuoden 2022 jälkeen. Joka tapauksessa EKP sopii arvopaperien pandemia-ajan osto-ohjelmien päättämisestä jo joulukuussa, arvioi Kortela.

Poikkeuksellisten ja nopeiden vaihteluiden vuoksi talouden näkymissä on suurta epävarmuutta, mutta riskit ovat kuitenkin tasapainossa. Patoutuneen kysynnän ja pullonkaulojen purkautuminen voi johtaa yllättävän vahvaan kasvuun. Kasvua voivat puolestaan jarruttaa monet tekijät Kiinan talouden ongelmista heikkenevään ostovoimaan ja kapasiteettirajoitteisiin. Lisäksi on mahdollista, että inflaatio kiihtyy pidempiaikaisesti.

Lähde: News Cision

Lue myös tämä:
Yhdysvalloista tutut Black Fridayn alennusmyynnit alkavat marraskuun viimeisellä viikolla. Perinteisesti kiitospäivän jälkeisenä perjantaina on amerikkalaisia houkuteltu kauppoihin suurilla alennuksilla, ja villitys on viime vuosina yleistynyt myös Suomessa jopa koko viikon kestäväksi aleriehaksi.

Lue uutisia markkinnoinnista osoitteesta www.ertuki.fi


Muita mielenkiintoisia aiheita muualta:

Asuntomarkkinoista on tärkeää ottaa huomioon

Asuntomarkkinat ovat myös tärkeä osa asunnon ostamista ja sijoittamista. Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa asuntojen hintoihin ja vuokratuottoihin. Asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten talouden tilanne, väestön kasvu ja muuttoliike.

Asuntomarkkinoiden kehitystä kannattaa seurata, jos harkitsee asunnon ostamista tai sijoitusasunnon hankkimista. Asuntomarkkinoiden kehitykseen liittyvät uutiset ja tiedot voivat auttaa ennakoimaan tulevaa kehitystä ja tekemään päätöksiä sen perusteella.

Sijoitusasuntoa harkitessa on tärkeää huomioida myös asunnon sijainti ja kunto. Hyvä sijainti ja hyväkuntoinen asunto voivat tukea sijoituksen tuottoa ja arvon kehitystä pitkällä aikavälillä.

Lopuksi voidaan todeta, että asuntolaina, sijoitusasunto ja asuntomarkkinat ovat tärkeitä käsitteitä asunnon ostamisen ja sijoittamisen kannalta. Niiden avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja varmistaa sijoituksen kannattavuus ja tuotto.

Muuta mielenkiintoista luettavaa:

Sosiaalisen median nousu

Sosiaalinen Media nousu on ollut mullistava ilmiö internetin kehityksessä. Se on luonut uudenlaisen viestinnän ja yhteisöllisyyden muodon, joka perustuu käyttäjien osallisuuteen ja sisällön jakamiseen. Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube, ovat luoneet valtavan käyttäjäpohjan ja muuttaneet tapaa, jolla ihmiset vuorovaikuttavat verkossa.

Virtuaalitodellisuus: Uusi ulottuvuus digitaalisessa maailmassa

Virtuaalitodellisuus (VR) tarjoaa käyttäjilleen unohtumattomia kokemuksia digitaalisessa maailmassa. VR-teknologia mahdollistaa immersiivisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen virtuaalitodellisuuden luomaan ympäristöön. Se avaa uusia mahdollisuuksia viihteeseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja liiketoimintaan. VR luo aidon tuntuisia elämyksiä, joissa käyttäjä voi tutkia paikkoja, kokea seikkailuja ja oppia uutta. Myös VR lasit ovat tulleet käyttöön esimerkiksi pelaamisessa.

Junat Kartalla

Asuntomarkkinat

Kiinteistöhuolto

samsung galaxy s21 ultra

Samsung XCover 5

Sähköpotkulauta vuokraus

Kryptovaluutat

Kasinot suomi

Suositut koirarodut

Google Pay maksaminen

Kapselikahvit

Pikakahvi

Affiliate markkinointi

Professional Esports

2 thoughts on “OP Ryhmän ekonomistit: Talouden elpymisvauhti vuonna 2022 ennustettua heikompaa”

Leave a Reply